Menu
Obec Poříčany
obecPoříčany
Mapa webu Verze pro seniory Facebook

 

NAŠE (NÁ)VES: více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.nasenaves-poricany.cz

VRT


Informace k projektu vysokorychlostní trati VRT Polabí

Připravovaný projekt vysokorychlostních tratí v ČR je rozdělen do několika větví.  V současné době se připravuje koridor Praha – Drážďany a tzv. „VRT Polabí“, která se velmi intenzivně dotkne našeho regionu. Investorem stavby je státní organizace Správa železnic (dále jen SŽ), která na začátku ledna 2021 zveřejnila informaci, že dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.

Jedná se o zcela nový železniční koridor, který z Běchovic povede k novému terminálu mezi Nehvizdy a Jirny (u dálnice D11), podél dálnice cca na úroveň Mochova, kde se od D11 odkloní a povede kolem Vykáně, mezi Břístvím a Kounicemi, kde se rozdělí. Hlavní koridor na Brno uhne směrem na Klučov, druhá část projde okolo Chrástu do Poříčan. Zde se první etapa se zapojí do stávající trati Praha–Kolín, druhá povede podél dálnice, okolo Třebestovic směrem na Sadskou a Nymburk. V budoucnu se počítá s dalším pokračováním směrem na Hradec Králové. Od Prahy do Kounic má být koridor 4 kolejný, dále budou pokračovat vždy dvě koleje.

V záložkách tohoto odkazu naleznete aktuální informace, mapové podklady i odkazy na články v médiích.

Přístup obce

Pro Poříčany výstavba VRT nepřináší nic pozitivního. Naopak, nová trať znamená výrazné negativní dopady na území, krajinu, životní prostředí, zhoršení kvality života lidí i snížení cen  nemovitostí.

Koridor vysokorychlostní trati  naším územím byl naplánován již před r. 1989. Územní plán obce i Zásady územního rozvoje Středočeského kraje s ním počítají, dlouho však šlo pouze o záložní variantu a hlavní trasa měla vést přes Posázáví.  Stát však před několika lety velmi překvapivě upřednostnil a zafixoval naší tzv. „severní“ trasu.

Od r. 2019, kdy Správa železnic záměr potvrdila, s jejími zástupci jednáme jak individuálně, tak spolu s okolními obcemi. Snaha projektu zabránit, se bohužel nejeví jako reálná.

Chceme, aby investor v maximální míře zohlednil při přípravě projektu naše připomínky. Domníváme se, že se jedná o racionální argumenty, které vycházejí ze znalosti území.  Kromě pečlivého a odborného posouzení negativních dopadů  stavby a samotného provozu trati (hluk, prašnost, hydrogeologie), které budou  součástí zpracovávané EIA, považujeme za klíčové:

  • Zachovat prostupnost krajiny – zejména směrem k lesu a obci Chrást. Za ideální řešení považujeme vedení trati  v tomto úseku v přesypaném zářezu, což by vyřešilo několik problémů najednou (hluk, přístup do lesa, migraci zvěře i krajinný ráz).
  • Posunout rozdvojení trati (plánováno v místě Koulovy vily) dále od zastavěného území (nyní je trať pouze cca 150 m od nejbližších domů).
  • Citlivě vyřešit přemostění nymburské trati –  v úseku mezi dálnicí D11 a Šemberou mají vzniknout dva nadjezdy. Výškově se jedná o prvek, který bude v rovinatém Polabí vyčnívat a vidět široko daleko. Pokud neexistuje jiné řešení, měl by projekt toto místo doplnit přinejmenším doprovodnou/izolační zelení.
  • Realizovat dostatečná kompenzační opatření pro naše občany, jichž se stavba bezprostředně dotkne zásahem do jejich majetkových práv a také pro obyvatele za případné „strpění“ železničního obklíčení vesnice.

Dotazy a podněty

Máte k VRT jakýkoli dotaz, námět na to, co bychom jako obec měli v rámci jednání s investorem komunikovat? Máte stížnost na stávající postup investora?

Veškeré vaše podněty posílejte emailem (možno i poštou) na
hana.tersova@obec-poricany.cz.

Pro nás je důležité, že budeme mít v každé konkrétní věci písemnou korespondenci pro projednání se SŽ či projektantem. A vám budeme schopni poskytnout relevantní odpovědi – ať už na základě informací od investora ne od právníků, se kterými celý proces konzultujeme s právníky.

Pozemky dotčené stavbou

Máme informaci, že v posledních týdnech se začaly vlastníkům pozemků (zahrad, lesů, polí, aj.) ozývat spekulantské firmy s nabídkou na odkup. (Aby nedošlo k mýlce, nemyslím tím případ, kdy se vám ozve místní zemědělec a nabídne vám odkup pole). Možná máte pocit, že váš pozemek bude kvůli budoucímu vedení trati „bezcenný“, že prodej je řešení a nebudete se muset více starat. Takto nabyté pozemky se však pro spekulanty stávají cenným obchodním artiklem.

Případný prodej proto dobře uvažte. Pokud by ke stavbě v budoucnu došlo, stát má povinnost od vás pozemky vykoupit (v případě, že se nedohodnete, lze je  vyvlastnit za finanční náhradu, která může být vyšší než cena, kterou vám někdo nabízí nyní).

Jednání s vlastníky přijdou na pořad dne až v momentě územního řízení. De facto to znamená, že se dozvíte, že váš pozemek má být stavebním záměrem dotčen, až když je hotová projektová dokumentace a investor nebo jím zastoupený projektant vás osloví s žádostí o souhlas se záborem vašeho pozemku, případně přijde s návrhem na další řešení (většinou odkup pozemku).

Jestli vám přijde tento postup nepochopitelný, věřte, že mně taky. Ale naše legislativa je tak nastavená, a pokud vlastník pozemků aktivně nesleduje např. úřední desku, mnohdy se ani  nedozví, že jsou jeho pozemky nějakým stavebním záměrem dotčeny.

Máte připomínku k trase? Máte zájem o další informace? VRT se dotýká vaší nemovitosti?  Obrátit se můžete přímo na investora: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/obcan

Právní otázky

Pokud vás zajímají právní souvislosti a základní pojmy výstavby liniových staveb a pohled na věc z obou stran (investora i vlastníka pozemku), jsou docela hezky popsány v článku:

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/pravni-uprava-liniovych-staveb-se-zamerenim-na-jejich-povolovaci-proces

Základním zákonem, který legislativní otázky při výstavbě VRT  upravuje je pak Zákon č. 416/2009, který byl několikrát novelizován, naposledy v r. 2020 (zákon č. 237/2020 Sb.).

Jeho znění platní k 1. 1. 2021:

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-urychleni-vystavby-dopravni-infrastruktury/uplne/

Otázky k finančním náhradám za dotčené pozemky jsou pak rozebrány např. zde:

https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/spravni-rizeni/vyvlastneni/rada/vyvlastneni-podle-zakona-o-urychleni-vystavby-dopravni-vodni-a-energetick

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kde nás najdete?