Poříčany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

V roce 2019 obec Poříčany realizovala projekt zateplení staré mateřské školy, ul. Školní 372. Objekt byl postaven v 70. letech 20. století a jeho technický stav a zastarelé technologie již nevyhovovaly současným požadavkům na provoz MŠ.   V rámci akce bylo provedeno zateplení fasády objektu a půdních prostor, výměna oken a dveří, výměna plynových kotlů a  osvětlení učeben, osazení rekuperačních jednotek a dílčí úpravy interiéru. Díky rekonstrukci došlo ke snížení energetické náročnosti budovy i k vytvoření kvalitnějšího prostředí pro výuku.

Celkové náklady na akci činily 7.236.724,- Kč. 

 

Akce byla financována za přispění dvou dotačních titulů:

Operační program Životní prostředí:  1.516.077,99 Kč

Fond obnovy venkova Středočeského kraje:  1.538.000,- Kč

 

Informace k projektu Zateplení budovy MŠ financovaného z OPŽP

 

 

mš KRAJ

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Hana Teršová