Poříčany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

V roce 2019-20 obec Poříčany realizovala projekt "Rozšíření systému sběru separovaných odpadů-obec Poříčany", který byl finančně podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí".

Cílem projektu bylo vyřešit nedostatečnou kapacitu sběru separovaného odpadu v obci, zavedením tzv. door-to-door svozu plastu, papíru a bioodpadu z domácností a zrevitalizovat vybraná sběrná hnízda. To vše za účelem snížení množství využitelného odpadu, který  jinak končí ve směsném odpadu a na skládce.

V rámci projektu byly pořízeno po 600 ks nádob 120/240 l na bioodpad, plast a papír pro domácnosti, dále kontejnery 1100 l na kovy (8 ks), sklo (3 ks), papír a plast (po 4 ks).

Revitalizace sběrných míst spočívala ve zřízení ploch pod kontejnery ze zámkové dlažby s oplocení ze žárově zinkované oceli.

 

popelnice
 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2025 Zodpovídá: Hana Teršová