Poříčany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Rozpočet obce Poříčany na r. 2021 (ke stažení zde (850.98 kB)) byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. prosince, usnesením č. 8/8/2020 a).

 

Usnesení č. 8/8/2020: Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na r. 2021 a rozhodlo takto:

a)           Zastupitelstvo obce Poříčany schvaluje rozpočet pro r. 2021 jako schodkový, v paragrafovém znění; příjmy rozpočtu činí 25.213.000,- Kč, výdaje vč. rozpočtové rezervy činí  27.433.000,- Kč, závazky činí 2.830.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt hospodářským výsledkem  z minulých let. Zastupitelstvo dále schvaluje závazný ukazatel rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Poříčany (par. 3113, pol. 5331): 2.370.000,- Kč.

Oproti zveřejněnému návrhu se upravuje rozpočet takto:

Příjmy: opravuje se číslování paragrafu 3273 na 3723, a částky u paragrafů 3723 a 3725 takto:

3723

 

Sběr a odvoz ostatních odpadů

 

33 000

3725

 

Dotace Ekokom, Asekol, Elektrowin

 

250 000

 

b)           Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru  do 30. 4. 2021 předložit informaci o čerpání rozpočtu a průběhu realizace plánu investic spolu s aktualizací dalších záměrů obce.

 

V průběhu roku je úprava rozpočtu prováděna na základě přijatých rozpočtových opatření. 

 

 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zodpovídá: Hana Teršová