Poříčany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

mmr

 

Projekt  „Poříčany – oprava místní komunikace – ul. Ke Kersku“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.  

Dotace ve výši 1.583.568,- Kč z programu Podpora regionů 2019+ byla poskytnuta obci Poříčany na financování projektu v roce 2019.                                                

Náklady akce celkem:  2.290.656,56 Kč

V rámci akce byla realizována oprava místní komunikace v ulici Ke Kersku v obci Poříčany. Původní betonový povrch s asfaltovým postřikem vykazoval známky výrazné degradace a praskliny v povrchu byly narušovány působením vody a mrazu. Oprava komunikace byla provedena  ve stávajícím rozsahu, včetně napojení na místní komunikaci v ul. Lesní.  Odvodnění komunikace bylo provedeno vyspádováním komunikace do stávajících zelených pásů.

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Hana Teršová