Navigace

Obsah


Ostatní instituce

Oznámení o záměru prodeje, pronájmu nebo směny pozemků v k.ú. Poříčany

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce

Rozpočet

Rozpočtový výhled obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 23.08.2019 31.12.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 13.03.2019 31.12.2019

Veřejné vyhlášky + Výběrová řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Vodovody a kanalizace

Výroční zpráva o poskytování informací

Základní škola TGM a Mateřská škola

Zastupitelstvo obce - termíny konání

Závěrečný účet obce + Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření