Navigace

Obsah


Ostatní instituce

Oznámení o záměru prodeje, pronájmu nebo směny pozemků v k.ú. Poříčany

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce

Rozpočet

Rozpočtový výhled obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Veřejné vyhlášky + Výběrová řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Vodovody a kanalizace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 25.04.2019 31.12.2019
Cena vodného a stočného v roce 2019 03.12.2018 31.12.2019

Výroční zpráva o poskytování informací

Základní škola TGM a Mateřská škola

Zastupitelstvo obce - termíny konání

Závěrečný účet obce + Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření