Navigace

Obsah


Ostatní instituce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření veřejné povahy - doplnění a změna OVP 18918/2019-MZE-16212 30.08.2019 31.12.2022
Opatření veřejné povahy - lesní zákon 03.04.2019 31.12.2022

Oznámení o záměru prodeje, pronájmu nebo směny pozemků v k.ú. Poříčany

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce

Rozpočet

Rozpočtový výhled obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Veřejné vyhlášky + Výběrová řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Vodovody a kanalizace

Výroční zpráva o poskytování informací

Základní škola TGM a Mateřská škola

Zastupitelstvo obce - termíny konání

Závěrečný účet obce + Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření