Navigace

Obsah


Ostatní informace

Ostatní instituce

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce

Rozpočet

Rozpočtový výhled obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020 a 2021 20.12.2018 31.12.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Veřejné vyhlášky + Výběrová řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Vodovody a kanalizace

VOLBY

Výroční zpráva o poskytování informací

Základní škola TGM a Mateřská škola

Závěrečný účet obce + Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření