Navigace

Obsah

Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ulice Mírová

 

Největší investiční akce roku 2015, rekonstrukce ulice Mírová, proběhla v období září - prosinec. V rámci projektu byla zrekonstruována komunikace i přilehlé chodníky, a také jednotná kanalizace vč. přípojek.

Předpokládané náklady na akci vč. kanalizace se pohybovaly okolo 7,5 mil. Kč. Na financování akce obec žádala o dotaci EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy (dále jen ROP).

x

 

 

 

 

e_download.php?file=data/editor/202cs_25.pdf&original=POSEL+4+15+fin.pdf

http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id=92307072-a3ca-11e5-b077-5254003d369b

x x x

 

 

x x x

 

x x x

 

e_download.php?file=data/editor/202cs_24.pdf&original=POSEL+3+15+fin.pdf

 

x x x

 

x

 

e_download.php?file=data/editor/202cs_23.pdf&original=speci%C3%A1l+z%C3%A1%C5%99%C3%AD.pdf

                                                          

 

e_download.php?file=data/editor/202cs_20.pdf&original=posel+2+2015+fin.pdf