Navigace

Obsah

Smlouvy a objednávky uzavřené obcí Poříčany, jejichž plnění přesahuje 50.000,- Kč 

2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Sportujeme spolu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Poříčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH Poříčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ SOKOL

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Kostel

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - MS Černá Obora

 

2019

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční výpomoci SK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - SK

Dodatek č. 2 ze dne 28.11.2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 20.6.2019- SK Poříčany

Dodatek č. 1 ze dne20.9.2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 20.6.2019 - SK Poříčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Poříčany

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce- SK Poříčany - smlouva 1. strana/ smlouva 2.strana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Kostel

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce MS Černá Obora

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH Poříčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Poříčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol

2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Sportovní klub

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu obce + Dodatek č. 1 TJ Sokol

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - MS Černá obora

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  - SDH

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  - Sportovní klub

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  - TJ Sokol

 

2017

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci - Obec Klučov

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci - Obec Hořany

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Římskokatolická farnost Český Brod

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii - Město Sadská

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Sportovní klub

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH

 

2016

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - startovné, cestovní náklady,

sportovní výbava, pronájmy, úprava a regenerace travnatých ploch

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí idividuální investiční dotace - Spolufinancování projektu "Revitalizace   

                                                                                               zázemí Sportovního klubu Poříčany"

Sportovní klub Poříčany - Spolufinancování rekonstrukce kabin  

 

2015

Veřejnoprávní smlouvy o poskytutí dotace z rozpočtu obce - spolky

Sportovní klub Poříčany

TJ Sokol

Kostel

MS Černá Obora

SDH Poříčany - požární sport

SDH Poříčany - Staročeské máje

For Dance Poříčany

 

Ostatní smlouvy

SOD - Nábytek pro budovu OU Poříčany

SOD - Opravy místních komunikací po povodni 2013 - 3K Značky s.r.o.

SOD - Projektová dokumentace "Nástavba ZŠ Poříčany" - AGE Project